Strzelnica +48 721 261 216 | Sklep +48 699 792 849 | Imprezy +48 721 261 216 kontakt@trofeum.net.pl
ZAWODY O PUCHAR TROFEUM W MALBORKU
15.05.2021 r.
1. ORGANIZATOR
Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu
ul. Grunwaldzka 77
82-300 Elbląg
zo.elblag@pzlow.pl
2. SPONSOR TYTULARNY
Trofeum sp. z o.o.
Nowa Wieś Malborska
ul. Strzelecka 1
82-200 Malbork
3. STRONA INTERNETOWA ZAWODÓW
Strona wydarzenia: https://competit.pl/w/6854/
Formularz zgłoszeniowy: https://competit.pl/zgloszenie/6854/
Lista uczestników zawodów: https://competit.pl/lista/6854/
4. ORGANIZACJA ZAWODÓW
a. Zawody przeprowadzone będą w klasyfikacji indywidualnej w klasach i kategoriach strzeleckich:
● MISTRZOWSKIEJ (M),
● POWSZECHNEJ (P),
● DIAN (D),
● SENIOR – wiek powyżej 65 roku życia (S),
● KADET – do 5 lat od dnia wstąpienia do PZŁ (C).
b. Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi bez względu na posiadaną klasę lub kategorię strzelecką.
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR TROFEUM W MALBORKU.
Zawody przeprowadzone zostaną w pełnym pięcioboju myśliwskim zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich dla pięcioboju z osią praktyczną” na zawodach organizowanych przez PZŁ i obejmować będą trzy konkurencje śrutowe i dwie kulowe.
I. Konkurencje śrutowe:
● Oś myśliwska: 5 rzutków pojedynczych z każdego stanowiska po jednym rzutku (5×1), dublet na każdym z pięciu stanowisk (5×2) oraz 5 rzutków pojedynczych z podchodu. Maszyna pływająca bez możliwości powtarzania tego samego rzutka.
● Krąg myśliwski: jedna seria 20 rzutków (8 rzutków pojedynczych i 6 dubletów) w następującej kolejności, jak w zamieszczonej tabeli.
● Oś praktyczna: seria 20 rzutków (6 singli i 7 dubletów), strzelana z trzech bramek po 2 single i 2 dublety z każdej plus dodatkowy dublet strzelany na końcu serii przez wszystkich strzelców po kolei ze środkowej bramki.
II. Konkurencje kulowe:
● Dzik: jedna seria 10 przemiennych przebiegów makiety (pierwszy przebieg z prawej na lewo).
● Rogacz, lis: 10 strzałów przy pomocy słupka stałego, po 5 do makiety rogacza i po 5 do makiety lisa.
Uwaga!!! Obowiązują nowe wzory makiet rogacza i lisa. Makieta rogacza posiada pierścienie o ⅓ mniejsze jak makieta lisa.
Przy strzelaniu kulami wolno używać nabojów myśliwskich o kalibrach i energii dozwolonych przepisami łowieckimi, a do rzutków śrutem nie grubszym niż 2,5 mm.
nowe wzory rogacza i lisa również dołączone poniżej.
III. Ocena strzelań:
● za każde trafienie rzutka 5 pkt. (niezależnie od tego czy został trafiony pierwszym czy drugim strzałem),
● przy strzelaniu do makiety dzika, rogacza i lisa liczba punktów wynika z wartości pierścienia, w który uderzyła kula.
IV. Każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 500 punktów.
V. Kolejność zajętych miejsc ustala się wg liczby uzyskanych punktów.
VI. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o zajętym miejscu decyduje kolejno:
● lepszy wynik w strzelaniu śrutem,
● lepszy wynik na kręgu,
● lepszy wynik na osi praktycznej,
● lepszy wynik na osi,
● lepszy wynik na dziku.
W przypadku równych wyników o pierwszym miejscu decyduje dogrywka – baraż. Sędzia główny ogłasza warunki barażu w trakcie otwarcia zawodów.
VII. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zawodnik musi posiadać czapkę, okulary ochronne i ochronniki słuchu w trakcie strzelań śrutowych i ochronniki słuchu w trakcie strzelań kulowych. Ponadto kamizelka każdego zawodnika musi być wyposażona w pasek (znacznik na wysokości biodra) trwale do niej przymocowany. Zawodnicy nie posiadający powyższego wyposażenia, nie będą dopuszczeni do strzelań.
5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej w Malborku, miejscowość Nowa Wieś Malborska, ul. Strzelnicza 1 (mapy Google: 53.999304, 19.039051) w dniu 15 maja 2021 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:
7.30 – 8.00 – rejestracja i wydawanie numerów startowych,
8.00 – 8.30 – otwarcie zawodów,
8.30 – 16.30 – strzelanie konkurencji na wszystkich osiach wg
harmonogramu strzelań,
1700 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz zakończenie
zawodów.
6. ZAPISY
Rejestracja na zawody zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zapisów elektronicznych przy pomocy platformy Competit https://competit.pl/w/6854/.
Rejestracja rozpocznie się z dniem ogłoszenia regulaminu, a zakończy w dniu 13 maja 2021 r..
W celu skutecznego zapisania się na zawody należy znaleźć się na liście uczestników zawodów, która dostępna jest na stronie zawodów
https://competit.pl/lista/6854/ oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł na konto bankowe organizatora.
Jak zapisać się na zawody?
Krok 1. Na stronie internetowej https://competit.pl/zgloszenie/6854/ należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy, w tym podać przynależność do poszczególnych
klas czy kategorii strzeleckich.
Krok 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza na podany w nim adres email zostanie przesłana informacja potwierdzająca rejestrację z linkiem do listy uczestników i szczegółów płatności.
Krok 3. Po potwierdzeniu rejestracji na konto bankowe ZO PZŁ w Elblągu 48 1160 2202 0000 0000 2817 3978 należy przelać opłatę wpisową 200 zł z tytułem przelewu “Zawody o Puchar Trofeum w Malborku – imię i nazwisko”.
Krok 4. Po zaksięgowaniu wpłaty na liście startowej zawodów
https://competit.pl/lista/6854/ przy nazwisku zawodnika zostanie wskazany
status płatności, który będzie potwierdzeniem skutecznego zapisu na zawody.
UWAGA!!! W szczególnych sytuacjach sekretariat organizatora udzieli pomocy w przeprowadzeniu procesu zapisów elektronicznych na zawody. W tym celu należy kontaktować się z biurem telefonicznie pod numer telefonu 55 235 14 98 w
godzinach jego pracy.
Liczba zawodników ograniczona jest do 120 osób – decyduje data
zaksięgowania opłaty wpisowej. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty rejestracji nie zostanie wpłacone wpisowe, uczestnik zostanie automatycznie usunięty z listy startowej.
Rejestracja na zawody kończy się w dniu 13 maja 2021 r. lub w momencie wyczerpania się dostępnej ilości miejsc.
W dniu 14 maja 2021 r. w godzinach popołudniowych na stronie organizatora www.elblag.pzlow.pl oraz jego profilu FB zostanie opublikowany harmonogram strzelań z podziałem zawodników na grupy.
7. NAGRODY
Za zajęcie miejsc w kategorii DIAN:
I – puchar, dyplom oraz nagroda,
II – puchar, dyplom oraz nagroda,
III – puchar, dyplom oraz nagroda.
Za zajęcie miejsc w klasie MISTRZOWSKIEJ:
I – puchar, dyplom oraz nagroda,
II – puchar, dyplom oraz nagroda,
III – puchar, dyplom oraz nagroda.
Za zajęcie miejsc w klasie POWSZECHNEJ:
I – puchar, dyplom oraz nagroda,
II – puchar, dyplom oraz nagroda,
III – puchar, dyplom oraz nagroda.
Za zajęcie miejsc w kategorii SENIOR:
I – puchar, dyplom oraz nagroda,
II – puchar, dyplom oraz nagroda,
III – puchar, dyplom oraz nagroda.
Za zajęcie miejsc w kategorii KADET:
I – puchar, dyplom oraz nagroda,
II – puchar, dyplom oraz nagroda,
III – puchar, dyplom oraz nagroda.
Wśród uczestników zawodów zostanie rozlosowanych 5 upominków podczas ceremonii zakończenia.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
● Każdy z zawodników ma zagwarantowany posiłek.
● Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji.
● W zawodach mogą brać udział członkowie PZŁ posiadający aktualną legitymację członkowską oraz pozwolenie na broń.
● Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy i regulaminem zawodów wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.
● Na strzelnicy znajduje się punkt opieki medycznej.
● Zawodnicy zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów epidemiologicznych związanych z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19.
● Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku braku możliwości ich przeprowadzenia. W tej sytuacji opłata wpisowego zostanie przeprowadzona automatycznie na numery kont z których dokonano wpłat.