Strzelnica +48 721 261 216 | Sklep +48 699 792 849 | Imprezy +48 721 261 216 kontakt@trofeum.net.pl

Strzelnica

Godziny Otwarcia

Pon – Pt : 10 – 18
Sobota : 09 – 16

Formy Płatności

Akceptujemy : Karty płatnicze i kredytowe
Gotówka
Wystawiamy Faktury Vat

Na Terenie Obiektu

Sklep z Bronią, amunicją oraz odzieżą. 
Sala Konferencyjna, Parking

NA TERENIE STRZELNICY

Parking niestrzeżony, sala konferencyjno-szkoleniowa, zaplecze socjalno-sanitarne. Obiekt monitorowany przez system telewizji przemysłowej CCTV. Strzelnica znajduje się na terenie otwartym. Wskazane jest dostosowanie ubioru i obuwia do zewnętrznych warunków atmosferycznych. Na terenie strzelnicy znajduje się sklep z bronią, amunicją, akcesoriami oraz odzieżą otwarty w godzinach:

PODSTAWOWE SZKOLENIE Z ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA STRZELNICY JEST OBOWIĄZKOWE dla osób, które po raz pierwszy korzystają ze strzelnicy / broni palnej. Szkolenie te jest ważne przez okres roku. Każdy następny pobyt na strzelnicy i praktyczne strzelanie z broni palnej przedłuża okres ważności w/w szkolenia.

Za wszelkie szkody wyrządzone umyślnie na terenie obiektu odpowiedzialność materialną ponoszą osoby, które dopuściły się czynów lub opiekunowie tych osób w przypadku osób niepełnoletnich. 

Pragniemy zaznaczyć, iż pomimo, że osie strzeleckie dedykowane są do strzelań myśliwskich posiadają możliwość aranżacji dowolnych rodzajów torów statycznych i dynamicznych dla poszczególnych grupy strzelców. Dodatkowo każda oś strzelecka została wyposażona w skomputeryzowany indywidualizowany system ewidencji strzelań i rozliczeń z wykorzystaniem programowalnych elektronicznych kluczy. 

Zapraszamy do nas myśliwych, przedstawicieli służb mundurowych, pracowników ochrony, strzelców sportowych, rekonstruktorów oraz amatorów i miłośników broni i strzelectwa.

Osobom nie posiadającym własnej broni i uprawnień zapewniamy fachową opiekę ze strony naszych instruktorów strzelectwa. Dla zorganizowanych grup oferujemy atrakcyjne oferty cenowe.

OSOBY NARUSZAJĄCE
 REGULAMIN STRZELNICY lub NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POLECEŃ OBSŁUGI będą proszone o opuszczenie terenu obiektu. 

PRZELOTY

Konkurencja ta symuluje pędzone polowanie na ptactwo. Rzutki nalatują nad stanowiska strzelców na wysokości ok. 20m. Strzelnicę stanowi „linia” trzech (numerowanych od lewej do prawej) stanowisk, odległych od siebie o 10m. Wieża, z której podawane są rzutki oddalona jest od środkowego (II) stanowiska o 30m i jest wysoka na ok. 20m. Rzutki kierowane są wprost na środkowe stanowisko. Możliwe jest również zastosowanie przesłon ograniczających pole ostrzału, utrudniających konkurencję. Pełna seria to 10 rzutków, po 3 z każdego stanowiska i ostatni ze stanowiska wybranego przez strzelca. Trudniejsza wersja pełnej serii to 3 rzutki pojedyncze i 3 dublety ze stanowisk I-III i ostatni rzutek do wyboru. Seria skrócona to po dwa pojedyncze rzutki ze stanowisk skrajnych (I i III) i jeden rzutek ze stanowiska środkowego (II). Strzały padają tu na średnim dystansie, a rzutek strzelany jest od dołu, powierzchnia trafienia jest stosunkowo duża. Konfiguracja czoków i amunicji jak dla konkurencji Krąg jest wystarczająca.

DZIK W PRZEBIEGU

Służy do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu kulami do celów poruszających się po ziemi. Praktycznie cele takie stanowią przede wszystkim dziki na polowaniach pędzeniami oraz na dziczych przesmykach, ale także inne gatunki grubej zwierzyny w ruchu do której strzela się kulą. Strzelnica ta jest w zasadzie w przewoźnej części jej elementów podobna do strzelnicy “zająca w przebiegu”. Trakcja makiety, schrony i kulochwyt mogą być takie same. Sama makieta jest znacznie prostsza niż u zająca, stanowi ją bowiem łatwa do zakładania na wózku i do wyjmowania sylwetka średniej wielkości dzika (wycinka), sporządzona z grubej tektury, albo płyty pilśniowej lub paździeżowej z naklejoną tarczą papierowo z wizerunkiem dzika.

ZAJĄC W PRZEBIEGU

Konkurencja ma odzwierciedlać realia polowania na szaraki, a konkretnie strzały do defilujących zajęcy w pełnym biegu. Strzelnica składa się z jednego stanowiska i odległego o 35m toru po którym porusza się blaszana makieta zająca. Długość toru to 6m a czas przebiegu 2,4-2,6 sekundy. Makieta wyposażona jest w jaskrawą chorągiewkę ukazująca się po celnym trafieniu. Pełna seria to 10 przebiegów, po 5 w każdą stronę, przy czym albo strzela się przebiegi naprzemiennie (zaczynając od przebiegu z prawa na lewo), albo najpierw 5 z prawej a potem 5 przebiegów z lewej strony. Seria skrócona to 5 przebiegów – dwa z prawa na lewo i dwa z lewa na prawo, oraz piąty przebieg, ustalony regulaminem zawodów

OŚ PISTOLETOWA

Możliwość strzelania z broni krótkiej jak i długiej, małokalibrowej jak i centralnego zapłonu.

OŚ MYŚLIWSKA | TRAP

Konkurencja ta jest symulacją polowania na ptactwo spod psa – wyżła (część strzelania odbywa się ze stanowisk, rzutki podawane są na komendę) i „na deptaka” (część konkurencji strzela się podczas marszu po ścieżce podchodowej, rzutki podawane bez komendy). Strzelnica Trap ma formę siedmiu stanowisk przy czym stanowiska I-V są stanowiskami głównymi, stanowisko VI jest stanowiskiem oczekiwania a stanowisko VII jest ścieżka podchodową dochodzącą do środkowego stanowiska III. Stanowiska I-V są ułożone promieniście w odległości 10m od podziemnego bunkra, w którym znajduje się maszyna podająca rzutki i odległe od siebie o 3,24m. Zazwyczaj strzela się 10 rzutków z pozycji stojącej, dwukrotnie obchodząc stanowiska główne i 10 rzutków z podchodu po ścieżce co stanowi serię pełną. Możliwa jest również seria skrócona do 10 rzutków (5 ze stanowisk głównych i 5 ze ścieżki podchodowej). Trudniejszym wariantem pełnej serii jest strzelanie 10 rzutków jak w serii skróconej i 5 dubletów (3 ze stanowisk II-IV i 2 ze ścieżki.)

KRĄG MYŚLIWSKI | SKEET

Konkurencja widowiskowa i dynamiczna. Rzutki pojawiają się z różnych stron, na różnej wysokości. Najbardziej podobnym do tego typu strzelań jest polowanie na kaczych zlotach na niewielkich oczkach wodnych. Ptaki chcące zapaść na żer są równie szybkie i mogą nadlatywać z różnych kierunków. Strzelnica ma formę półokręgu z rozmieszczonymi na obwodzie siedmioma stanowiskami, numerowanymi od I do VII, od strony lewej do prawej. Przy skrajnych stanowiskach ustawione są budki (wyższa przy pierwszym, skrajnym lewym stanowisku i niższa przy siódmym, skrajnym prawym) z umieszczonymi w nich maszynami miotającymi. Zawodnicy przechodzą kolejno stanowiska od pierwszego do siódmego strzelając do rzutków

ROGACZ | LIS – długość osi 100 m.

Służy do szkolenia i ćwiczeń w oddawaniu strzałów kulami do celów nieruchomych. W praktyce na polowaniu odpowiada to przede wszystkim strzelaniu do zwierzyny płowej przy wykonywaniu odstrzału hodowlanego, strzelaniu z ambon, zasiadki do wszelkich gatunków zwierzyny do której należy strzelać kula. Jest to najprostsza ze wszystkich strzelnic myśliwskich. W obramowaniu kulochwytu, watów bocznych i odpowiednich przesłon wytyczone są dwie linie; pod kulochwytem — linia gniazd do stawiania makiet, a w odległości 100 metrów od niej — linia stanowisk strzeleckich. Makietę stanowi sylweta naturalnej wielkości, stojącego rogacza i lisa wykonana z grubej tektury, płyty pilśniowej lub paździerzowej z naklejoną tarczą z wizerunkiem stojącego rogacza i siedzącego lisa. Stanowiska strzeleckie to kwadratowa powierzchnia o boku 1 metra, obok której wkopany jest około dwumetrowy nie okorowany słup, służący jako podpórka przy strzelaniu. Trzy stanowiska strzeleckie i odpowiadające im trzy makiety to optymalna liczba stanowisk na tej strzelnicy.