Strzelnica +48 575 079 275 | Sklep +48 699 792 849 | Imprezy +48 575 079 275 kontakt@trofeum.net.pl

Strzelnica

Godziny Otwarcia

Pon – Pt : 09- 17
Sobota : 09 – 14

Niedziela: 09 – 14 (Strzelnica)

Formy Płatności

Akceptujemy : Karty płatnicze i kredytowe
Gotówka
Wystawiamy Faktury Vat

Na Terenie Obiektu

Sklep z Bronią, amunicją oraz odzieżą. 
Sala Konferencyjna, Parking

NA TERENIE STRZELNICY

Parking niestrzeżony, sala konferencyjno-szkoleniowa, zaplecze socjalno-sanitarne. Obiekt monitorowany przez system telewizji przemysłowej CCTV. Strzelnica znajduje się na terenie otwartym. Wskazane jest dostosowanie ubioru i obuwia do zewnętrznych warunków atmosferycznych. Na terenie strzelnicy znajduje się sklep z bronią, amunicją, akcesoriami oraz odzieżą otwarty w godzinach:

PODSTAWOWE SZKOLENIE Z ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA STRZELNICY JEST OBOWIĄZKOWE dla osób, które po raz pierwszy korzystają ze strzelnicy / broni palnej. Szkolenie te jest ważne przez okres roku. Każdy następny pobyt na strzelnicy i praktyczne strzelanie z broni palnej przedłuża okres ważności w/w szkolenia.

Za wszelkie szkody wyrządzone umyślnie na terenie obiektu odpowiedzialność materialną ponoszą osoby, które dopuściły się czynów lub opiekunowie tych osób w przypadku osób niepełnoletnich. 

Pragniemy zaznaczyć, iż pomimo, że osie strzeleckie dedykowane są do strzelań myśliwskich posiadają możliwość aranżacji dowolnych rodzajów torów statycznych i dynamicznych dla poszczególnych grupy strzelców. Dodatkowo każda oś strzelecka została wyposażona w skomputeryzowany indywidualizowany system ewidencji strzelań i rozliczeń z wykorzystaniem programowalnych elektronicznych kluczy. 

Zapraszamy do nas myśliwych, przedstawicieli służb mundurowych, pracowników ochrony, strzelców sportowych, rekonstruktorów oraz amatorów i miłośników broni i strzelectwa.

Osobom nie posiadającym własnej broni i uprawnień zapewniamy fachową opiekę ze strony naszych instruktorów strzelectwa. Dla zorganizowanych grup oferujemy atrakcyjne oferty cenowe.

OSOBY NARUSZAJĄCE
 REGULAMIN STRZELNICY lub NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POLECEŃ OBSŁUGI będą proszone o opuszczenie terenu obiektu. 

MYŚLIWSKA OŚ PRAKTYCZNA | PARKUR MOP

Konkurencja ta symuluje polowanie na ptactwo oraz polowanie na zająca. Rzutki nalatują przed stanowiska strzelców z czterech różnych stron, w tym jeden rzutek typu rabit(zając). Strzelnicę stanowi „linia” trzech (numerowanych od lewej do prawej) stanowisk, odległych od siebie o 5m.  Rzutki kierowane są wprost na środkowe stanowisko, od lewej do prawej, od prawej do lewej i zza pleców zawodnika.  Pełna seria to 20 rzutków, po 6 z każdego stanowiska i ostatni dublet z drugiego stanowiska.  Strzały padają tu na średnim dystansie, powierzchnia trafienia jest stosunkowo duża. Konfiguracja czoków i amunicji jak dla konkurencji Krąg jest wystarczająca.

DZIK W PRZEBIEGU | OŚ 50m

Służy do szkolenia i ćwiczeń w strzelaniu kulami do celów poruszających się po ziemi. Praktycznie cele takie stanowią przede wszystkim dziki na polowaniach pędzeniami oraz na dziczych przesmykach, ale także inne gatunki grubej zwierzyny w ruchu do której strzela się kulą. Strzelnica ta jest w zasadzie w przewoźnej części jej elementów podobna do strzelnicy “zająca w przebiegu”. Trakcja makiety, schrony i kulochwyt mogą być takie same. Sama makieta jest znacznie prostsza niż u zająca, stanowi ją bowiem łatwa do zakładania na wózku i do wyjmowania sylwetka średniej wielkości dzika (wycinka), sporządzona z grubej tektury, albo płyty pilśniowej lub paździeżowej z naklejoną tarczą papierowo z wizerunkiem dzika.

ZAJĄC W PRZEBIEGU | OŚ 50m

Konkurencja ma odzwierciedlać realia polowania na szaraki, a konkretnie strzały do defilujących zajęcy w pełnym biegu. Strzelnica składa się z jednego stanowiska i odległego o 35m toru po którym porusza się blaszana makieta zająca. Długość toru to 6m a czas przebiegu 2,4-2,6 sekundy. Makieta wyposażona jest w jaskrawą chorągiewkę ukazująca się po celnym trafieniu. Pełna seria to 10 przebiegów, po 5 w każdą stronę, przy czym albo strzela się przebiegi naprzemiennie (zaczynając od przebiegu z prawa na lewo), albo najpierw 5 z prawej a potem 5 przebiegów z lewej strony. Seria skrócona to 5 przebiegów – dwa z prawa na lewo i dwa z lewa na prawo, oraz piąty przebieg, ustalony regulaminem zawodów

OŚ PISTOLETOWA | 15m/25m

Możliwość strzelania z broni krótkiej jak i długiej, małokalibrowej jak i centralnego zapłonu.

OŚ MYŚLIWSKA | TRAP | PARKUR

Konkurencja ta jest symulacją polowania na ptactwo spod psa – wyżła (część strzelania odbywa się ze stanowisk, rzutki podawane są na komendę) i „na deptaka” (część konkurencji strzela się podczas marszu po ścieżce podchodowej, rzutki podawane bez komendy). Strzelnica Trap ma formę siedmiu stanowisk przy czym stanowiska I-V są stanowiskami głównymi, stanowisko VI jest stanowiskiem oczekiwania a stanowisko VII jest ścieżka podchodową dochodzącą do środkowego stanowiska III. Stanowiska I-V są ułożone promieniście w odległości 10m od podziemnego bunkra, w którym znajduje się maszyna podająca rzutki i odległe od siebie o 3,24m. Zazwyczaj strzela się 10 rzutków z pozycji stojącej, dwukrotnie obchodząc stanowiska główne i 10 rzutków z podchodu po ścieżce co stanowi serię pełną. Możliwa jest również seria skrócona do 10 rzutków (5 ze stanowisk głównych i 5 ze ścieżki podchodowej). Trudniejszym wariantem pełnej serii jest strzelanie 10 rzutków jak w serii skróconej i 5 dubletów (3 ze stanowisk II-IV i 2 ze ścieżki.)

KRĄG MYŚLIWSKI | SKEET | PARKUR

Konkurencja widowiskowa i dynamiczna. Rzutki pojawiają się z różnych stron, na różnej wysokości. Najbardziej podobnym do tego typu strzelań jest polowanie na kaczych zlotach na niewielkich oczkach wodnych. Ptaki chcące zapaść na żer są równie szybkie i mogą nadlatywać z różnych kierunków. Strzelnica ma formę półokręgu z rozmieszczonymi na obwodzie siedmioma stanowiskami, numerowanymi od I do VII, od strony lewej do prawej. Przy skrajnych stanowiskach ustawione są budki (wyższa przy pierwszym, skrajnym lewym stanowisku i niższa przy siódmym, skrajnym prawym) z umieszczonymi w nich maszynami miotającymi. Zawodnicy przechodzą kolejno stanowiska od pierwszego do siódmego strzelając do rzutków

ROGACZ | LIS – długość osi 100 m.

Służy do szkolenia i ćwiczeń w oddawaniu strzałów kulami do celów nieruchomych. W praktyce na polowaniu odpowiada to przede wszystkim strzelaniu do zwierzyny płowej przy wykonywaniu odstrzału hodowlanego, strzelaniu z ambon, zasiadki do wszelkich gatunków zwierzyny do której należy strzelać kula. Jest to najprostsza ze wszystkich strzelnic myśliwskich. W obramowaniu kulochwytu, watów bocznych i odpowiednich przesłon wytyczone są dwie linie; pod kulochwytem — linia gniazd do stawiania makiet, a w odległości 100 metrów od niej — linia stanowisk strzeleckich. Makietę stanowi sylweta naturalnej wielkości, stojącego rogacza i lisa wykonana z grubej tektury, płyty pilśniowej lub paździerzowej z naklejoną tarczą z wizerunkiem stojącego rogacza i siedzącego lisa. Stanowiska strzeleckie to kwadratowa powierzchnia o boku 1 metra, obok której wkopany jest około dwumetrowy nie okorowany słup, służący jako podpórka przy strzelaniu. Trzy stanowiska strzeleckie i odpowiadające im trzy makiety to optymalna liczba stanowisk na tej strzelnicy.

PARKUR ROGACZ

Konkurencja widowiskowa i dynamiczna. Rzutki pojawiają się z różnych stron, na różnej wysokości. Łącznie jest 6 różnych trajektorii lotu rzutek. Najbardziej podobnym do tego typu strzelań jest polowanie na kaczych zlotach na niewielkich oczkach wodnych. Ptaki chcące zapaść na żer są równie szybkie i mogą nadlatywać z różnych kierunków. Strzelnica ma formę linii na której umieszczone jest 5 bramek w 3m odstępach. Zawodnicy rozstawiają się w bramkach i strzelają po kolei według rozpisek.