Strzelnica +48 721 261 216 | Sklep +48 699 792 849 | Imprezy +48 721 261 216 kontakt@trofeum.net.pl

ORGANIZATOR 

Trofeum sp. z o.o. 

Nowa Wieś Malborska 

 1. Strzelecka 1 

82-200 Malbork 

www.trofeum.net.pl 

STRONA INTERNETOWA ZAWODÓW 

Strona wydarzenia: 

https://competit.pl/w/5652/ 

Formularz zgłoszeniowy: 

https://competit.pl/zgloszenie/5652/ 

Lista uczestników: 

https://competit.pl/lista/5652/ 

ORGANIZACJA ZAWODÓW 

Zawody przeprowadzone będą w klasyfikacji indywidualnej w klasach i kategoriach strzeleckich: ● MISTRZOWSKIEJ (M), 

 • POWSZECHNEJ (P), 
 • DIAN (D), 

Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi bez względu na posiadaną  klasę lub kategorię strzelecką. 

REGULAMIN ZAWODÓW  

Zawody przeprowadzone zostaną w pełnym pięcioboju myśliwskim zgodnie z „Prawidłami  strzelań myśliwskich dla pięcioboju z osią praktyczną” i obejmować będą trzy konkurencje  śrutowe i dwie kulowe. 

 1. Konkurencje śrutowe: 
 • Oś myśliwska: 5 rzutków pojedynczych z każdego stanowiska po jednym rzutku (5×1), dublet na  każdym z pięciu stanowisk (5×2) oraz 5 rzutków pojedynczych z podchodu. Maszyna pływająca  bez możliwości powtarzania tego samego rzutka. 
 • Krąg myśliwski: jedna seria 20 rzutków (8 rzutków pojedynczych i 6 dubletów) w następującej  kolejności, jak w zamieszczonej tabeli. 
 • Oś praktyczna: seria 20 rzutków (6 singli i 7 dubletów), strzelana z trzech bramek po 2 single i 2  dublety z każdej plus dodatkowy dublet strzelany na końcu serii przez wszystkich strzelców po  kolei ze środkowej bramki. 
 1. Konkurencje kulowe:
 • Dzik: jedna seria 10 przemiennych przebiegów makiety (pierwszy przebieg z prawej na lewo). ● Rogacz, lis: 10 strzałów przy pomocy słupka stałego, po 5 do makiety rogacza i po 5 do makiety  lisa. 

Uwaga!!! Obowiązują nowe wzory makiet rogacza i lisa. Makieta rogacza posiada pierścienie o ⅓ mniejsze jak makieta lisa. 

Przy strzelaniu kulami wolno używać nabojów myśliwskich o kalibrach i energii dozwolonych  przepisami łowieckimi, a do rzutków śrutem nie grubszym niż 2,5 mm. 

nowe wzory rogacza i lisa również dołączone poniżej. 

III. Ocena strzelań: 

 • za każde trafienie rzutka 5 pkt. (niezależnie od tego czy został trafiony pierwszym czy drugim  strzałem), 
 • przy strzelaniu do makiety dzika, rogacza i lisa liczba punktów wynika z wartości pierścienia, w  który uderzyła kula. 
 1. Każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 500 punktów. 
 2. Kolejność zajętych miejsc ustala się wg liczby uzyskanych punktów. 
 3. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o zajętym  miejscu decyduje kolejno: 
 • lepszy wynik w strzelaniu śrutem, 
 • lepszy wynik na kręgu, 
 • lepszy wynik na osi praktycznej, 
 • lepszy wynik na osi, 
 • lepszy wynik na dziku. 

W przypadku równych wyników o pierwszym miejscu decyduje dogrywka – baraż. Sędzia  główny ogłasza warunki barażu w trakcie otwarcia zawodów. 

VII. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zawodnik musi posiadać czapkę, okulary  ochronne i ochronniki słuchu w trakcie strzelań śrutowych i ochronniki słuchu w trakcie strzelań  kulowych. Ponadto kamizelka każdego zawodnika musi być wyposażona w pasek (znacznik na  wysokości biodra) trwale do niej przymocowany. Zawodnicy nie posiadający powyższego  wyposażenia, nie będą dopuszczeni do strzelań. 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej w Malborku, miejscowość Nowa Wieś  Malborska, ul. Strzelnicza 1 (mapy Google: 53.999304, 19.039051) w dniu 03 lipca 2021 roku  zgodnie z poniższym harmonogramem: 

8.30 – 9.00 – rejestracja i wydawanie numerów startowych, 

9.00 – 9.30 – otwarcie zawodów, 

9.30 – strzelanie konkurencji na wszystkich osiach wg harmonogramu strzelań, Zakończenie zawodów będzie uzależnione od liczby startujących zawodników. 

ZAPISY 

Rejestracja na zawody zostanie przeprowadzona w formie zapisów elektronicznych przy pomocy  platformy Competit https://competit.pl/w/5652/ oraz stacjonarnie w sklepie Trofeum. Rejestracja rozpocznie się z dniem ogłoszenia regulaminu a zakończy w dniu 1 lipca 2021 r.

W celu skutecznego zapisania się na zawody należy znaleźć się na liście uczestników zawodów,  która dostępna jest na stronie zawodów https://competit.pl/lista/5652/ oraz dokonać wpłaty  wpisowego w wysokości 200 zł na konto bankowe organizatora 71 1600 1462 1831 1868 8000  0001

Jak zapisać się na zawody? 

Krok 1. Na stronie internetowej https://competit.pl/zgloszenie/5652/ należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w tym podać przynależność do poszczególnych klas czy kategorii strzeleckich. 

Krok 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza na podany w nim adres email zostanie przesłana  informacja potwierdzająca rejestrację z linkiem do listy uczestników i szczegółów płatności. Krok 3. Po potwierdzeniu rejestracji na konto bankowe Trofeum Sp z o.o. 71 1600 1462 1831  1868 8000 0001 należy przelać opłatę wpisową 200 zł z tytułem przelewu “Zawody o Puchar  Dorodnej Kapusty – imię i nazwisko” lub osobiście dokonać wpłaty w sklepie Trofeum w  Malborku. 

Krok 4. Po zaksięgowaniu wpłaty na liście startowej zawodów 

https://competit.pl/lista/5652/ przy nazwisku zawodnika zostanie wskazany status płatności, który będzie potwierdzeniem skutecznego zapisu na zawody. 

UWAGA!!! W szczególnych sytuacjach sekretariat organizatora udzieli pomocy w przeprowadzeniu  procesu zapisów elektronicznych na zawody. W tym celu należy kontaktować się z biurem  telefonicznie pod numer telefonu 699792849 w 

godzinach jego pracy /10-17/. 

Jeżeli w ciągu 7 dni od daty rejestracji nie zostanie wpłacone wpisowe, uczestnik zostanie  automatycznie usunięty z listy startowej. 

Rejestracja na zawody kończy się w dniu 1 lipca 2021 r. lub w momencie wyczerpania się  dostępnej ilości miejsc. 

W dniu 2 lipca 2021 r. na profilu FB zostanie opublikowany harmonogram strzelań z podziałem  zawodników na grupy. 

NAGRODY 

Za zajęcie miejsc w kategorii DIAN: 

I – puchar, dyplom oraz nagroda, 

II – puchar, dyplom oraz nagroda, 

III – puchar, dyplom oraz nagroda. 

Za zajęcie miejsc w klasie MISTRZOWSKIEJ: 

I – puchar, dyplom oraz nagroda, 

II – puchar, dyplom oraz nagroda, 

III – puchar, dyplom oraz nagroda. 

Za zajęcie miejsc w klasie POWSZECHNEJ: 

I – puchar, dyplom oraz nagroda, 

II – puchar, dyplom oraz nagroda, 

III – puchar, dyplom oraz nagroda. 

Wśród uczestników zawodów zostanie rozlosowanych 5 upominków podczas ceremonii  zakończenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 • Każdy z zawodników ma zagwarantowany posiłek. 
 • Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. 
 • W zawodach mogą brać udział członkowie PZŁ posiadający aktualną legitymację członkowską oraz pozwolenie na broń. 
 • Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy i  regulaminem zawodów wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. ● Na strzelnicy znajduje się punkt opieki medycznej. 
 • Zawodnicy zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów epidemiologicznych  związanych z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19. 
 • Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku braku możliwości ich  przeprowadzenia. W tej sytuacji opłata wpisowego zostanie przeprowadzona automatycznie na  numery kont z których dokonano wpłat.